Przez całe wakacje, od 6 lipca do 31 sierpnia zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na wystawę prac plastycznych twórców z Grupy Plastycznej ZDRÓJ.

Krzeszowicka grupa artystów nieprofesjonalnych ZDRÓJ ma swoją długą historię – powstała w roku 1985, jej opiekunem artystycznym przez wiele lat był artysta Marian Konarski, człowiek – legenda: malarz, rysownik, rzeźbiarz, poeta, filozof, podczas wojny członek AK, który zaprojektował do dzisiaj używane logo grupy i poświęcał jej bardzo dużo swojego czasu, ucząc – zgodnie ze swoją filozofią nieskrępowanej myśli twórczej – podstawowych zasad rysunku i malarstwa.
Zagorzały przeciwnik tzw. akademizmu, za co przecież został usunięty z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zawsze mówił o konieczności wolności twórczej oraz szczerości w wypowiedziach artystycznych, nieskrępowanych sztywnymi kanonami. Był charyzmatycznym mistrzem i to dzięki Niemu Grupa trwała i rozwijała się przez wiele lat, tworząc unikalną formułę samokształcenia pod patronatem Mistrza.
Do dzisiaj członkom Grupy przyświeca zasada ich pierwszego opiekuna artystycznego, by czuć się wyzwolonym z naśladowania konwencji artystycznych, i wyrażać siebie poprzez szczerą artystyczna wypowiedź.
Grupa Plastyczna ZDRÓJ na trwałe wpisała się w krajobraz kulturowy naszego miasta i gminy. Przez te wszystkie lata – mimo wielu przeciwności – dalej trwa, choć zapewne na innych już zasadach.
W roku 2010 w naszej Galerii miała miejsce wystawa z okazji jubileuszu 25-lecia Grupy.
W okresie ostatnich 2 lat członkowie Grupy brali udział w licznych plenerach malarskich, wystawach zbiorowych, organizowane były wystawy indywidualne, powodzeniem cieszyły się aukcje obrazów Grupy, ich prace prezentowane były podczas licznych wydarzeń kulturalnych na terenie naszej Gminy i Powiatu Krakowskiego oraz w Województwie Małopolskim.

Podczas obecnej, letniej wystawy w Galerii w Pałacu Vauxhall członkowie Grupy prezentują swoje nowe prace plastyczne mając nadzieję tworzyć dalej i kontynuować przeszło dwudziestosiedmioletnią tradycję Grupy, która na trwałe wpisała się w kulturalny pejzaż Krzeszowic.

Wernisaż: 6 lipca 2012, piątek, godz. 18.00
Podczas wernisażu z krótkim koncertem wystąpi grupa artystyczna z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach prowadzona przez Adama Kozłowskiego.