Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach wraz z organizatorem, Hufcem ZHP Krzeszowice serdecznie zaprasza na wystawę, poświęconą życiu i twórczości Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Oprócz zapisków z jej dziennika, wierszy i fotografii będzie można zobaczyć prace konkursowe, wykonane przez dzieci i młodzież z gminy Krzeszowice.

130. rocznica urodzin współtwórczyni harcerstwa na ziemiach polskich to szczególny czas dla wszystkich harcerzy oraz dla krzeszowiczan. Druhna Olga Drahonowska-Małkowska pochodzi właśnie z naszej miejscowości i to stąd wyniosła podstawowe wartości, które przyświecały jej we wszystkim, co robiła. Była nie tylko aktywną działaczką społeczną i harcerską, ale także artystką i kobietą o niezwykłym życiorysie.

W związku z tak ważnym dla naszej społeczności wydarzeniem Hufiec ZHP Krzeszowice podjął się realizacji projektu „Druhna Oleńka – harcerka, patriotka, poetka”, współfinansowanego ze środków gminy Krzeszowice. Naszym celem jest uwrażliwianie krzeszowiczan na lokalną kulturę poprzez zapoznanie z postacią Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej oraz rozwinięcie w dzieciach i młodzieży pozytywnych wzorców, aktywności społecznej i kreatywności…

pwd. Antonina Guzik

Wystawę można zobaczyć do końca października, w sali nr 2 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.