ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE w KRZESZOWICACH

15 marca 2013, od godz. 9.00

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: “Recytatorski”, “Wywiedzione ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, “Poezja śpiewana”. 
Szczegółowe zasady dotyczące każdego z turniejów przedstawione są w regulaminie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Występy będzie oceniać Komisja Konkursowa, powołana przez CKiS w Krzeszowicach, do której zostali zaproszeni: pani Teresa Nowak, pani Elżbieta Bielska-Graczyk oraz pan Stanisław Czesław Kurdziel.

Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice lub składać w sekretariacie CKiS, w godz. 8.00-16.00. Można je także przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@kulturakrzeszowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2013.

Informacje: 12 282 14 65, 602 726 353

www.kulturakrzeszowice.pl

Dokumenty do pobrania:

regulamin
karta uczestnika turnieju teatru jednego słowa
karta uczestnika turnieju recytatorskiego / wywiedzione ze słowa
karta uczestnika turnieju poezji śpiewanej