Jeśli masz 7-12 lat i jesteś ciekawy świata, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

zaprasza Cię do zabawy w studiowanie.
Zostań studentem Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach, wysłuchaj ciekawych wykładów i zadaj naukowcom nurtujące Cię pytania,na które nie znasz jeszcze odpowiedzi!

My postaramy się zaspokoić Twoją ciekawość!
Jak każdy student otrzymasz  indeks, a po każdym wykładzie uzyskasz zaliczenie.
Jeśli zbierzesz w swoim indeksie 8 pieczątek, to na koniec semestru otrzymasz dyplom!

Wystarczy zapisać się!

Wykłady DUWK odbywają się w soboty, średnio raz lub dwa razy w miesiącu w godzinach dopołudniowych w CKiS w Krzeszowicach, ul.dr J.Walkowskiego 1

opłata za wykład wynosi 20 zł.

ZAPRASZAMY!