Opłaty za stoiska:

90 zł brutto – 1 dzień (przedpłata na konto 45 zł)
160 zł brutto – 2 dni (przedpłata na konto 80 zł)

STOISKA GASTRONOMICZNE 
180 zł brutto – 1 dzień (przedpłata na konto 90 zł)
350 zł brutto – 2 dni (przedpłata na konto 180 zł)

Grupa plastyczna “Zdrój” oraz członkowie KGW reprezentujący Gminę Krzeszowice,stowarzyszenia i szkoły z terenu gminy: 20% kwoty wynajmu