ZAJĘCIA WOKALNO-AKTORSKIE – opiekun Pani Anna Dijuk

godz.16.00-18.00, 18.00-20.00

Zajęcia odywają się w budynku GOPS (przy Remizie OSP w Krzeszowicach)

ZAJĘCIA – SZACHOWE – opiekun Pan Wiesław Kozłowski

godz. 16.00-19.00

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum w Krzeszowicach (ul. Długa 22)

ZAJĘCIA – ROBÓTKI RĘCZNE – zajęcia prowadzi Pani Bożena Kowalska 

godz. 17.00

Zajęcia odbywają się Galerii CKiS – I piętro