Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na koncert zespołu DI GALITZYANER KLEZMORIM 28 marca 2014 (piątek) o godz. 19:00

DI GALITZYANER KLEZMORIM – to trio klezmerskie z Krakowa, wcześniej występujące pod nazwą Di Galitzyaner Klezmorim –Trio Galicyjskie. Zespół – koncertujący w całej Europie – w swojej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej, w której poetycka, melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością.

Trio tworzy też własne aranżacje tradycyjnych tematów klezmerskich.
W obecnym składzie Di Galitzyaner Klezmorim występuje od 1998 roku
i już wtedy zostało laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Muzyki, przyznawanej corocznie przez Rade Europy.

Brzmienie trio zapewnia klarnecistka Mariola Śpiewak,
która gra na tym instrumencie solistycznie,
towarzyszą jej Grzegorz Śpiewak na akordeonie
i Rafał Seweryniak na kontrabasie.

Mariola i Grzegorz Śpiewakowie od wielu lat są mieszkańcami Krzeszowic.
Bilety w cenie 20 zł można nabyć w galerii