Od przeszło 20 lat, w czerwcu każdego, roku gmina obchodzi swoje święto – Dni Krzeszowic. Tradycyjnie jest to cykl imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki różnorodnej ofercie, praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie. Obchody święta naszej gminy są także wspaniałą okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego krzeszowickich szkół i przedszkoli, artystów nieprofesjonalnych i profesjonalnych oraz do prezentacji odniesionych w roku poprzednim sukcesów sportowych. Kulminacyjnym punktem Dni są zawsze koncerty gwiazd polskiej estrady – skupiające liczne grono mieszkańców i gości z gmin ościennych.

  

 Więcej na temat Dni Krzeszowic 2011 – tutaj