Zapraszamy studentów Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach na kolejny wykład

14.01.2017 w sobotę o godz. 10.00

Czy ryby mają głos?”

Wykład z warsztatami prowadzić będą dr Ewa Drąg-Kozak

i dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Jak ryby porozumiewają się ze sobą? Wiadomo, że za pomocą zmiany ubarwienia, wydzielania substancji zapachowych i ruchami ciała. Ale czy wytwarzają dźwięki?

Choć powszechne jest przekonanie, że „ryby głosu nie mają”, zwierzęta te komunikują się ze sobą. A co im do tego służy i za pomocą, jakich narządów wydają dźwięki? Na te i inne pytania odpowiemy na wykładzie połączonym z zajęciami praktycznymi.