Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do udziału w eliminacjach miejsko-gminnych do 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

 

Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:

  • “Recytatorski”

  • “Wywiedzione ze słowa”

  • “ Teatr jednego aktora”

  • “Poezja śpiewana”.

     

Szczegółowe zasady dotyczące każdego z turniejów przedstawione są w regulaminie.

Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniu 2 marca 2011, w środę, od godz. 9.00, w Pałacu Vauxhall, siedzibie CKiS.
Występy będzie oceniać Komisja Konkursowa, powołana przez CKiS w Krzeszowicach. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, przy czym uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie.

Karty zgłoszeń prosimy przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice, z dopiskiem na kopercie Konkurs Recytatorski lub składać w sekretariacie CKiS, w godz. 8.00-16.00, lub przesłać w formie elektronicznej na adres: promocja@kulturakrzeszowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego.

Wyłonieni przez Komisję Konkursową laureaci będą mogli uczestniczyć w kolejnym etapie konkursu, na szczeblu powiatowym.  CKiS nie zapewnia transportu uczestników na kolejne eliminacje.

DO POBRANIA: 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń: „Teatr jednego aktora”“Poezja śpiewana” , „Recytatorski”

Szczegółowe informacje pod numerem 12/ 282 14 65 lub 602 726 353.