AKCJA FERIE W MIEŚCIE

30 stycznia – 10 lutego 2017

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza na
„Ferie w mieście 2017”.

ferie w mieście

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9.00-13.00.

W ofercie między innymi zajęcia sportowe (lodowisko, hala), plastyczne,
wyjazd do kina i na basen, wycieczki spacery, gry i zabawy.

Koszt za całość akcji – 160 zł

W przypadku rodzeństwa:

2 dzieci – 300 zł

3 dzieci – 450 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przed rozpoczęciem akcji każdy rodzic jest zobowiązany do złożenia oświadczenia oraz karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w wersji papierowej, w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

regulamin

karta kwalifikacyjna

oświadczenie