Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

serdecznie zaprasza do udziału w  

I Gminnym Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych.

 

To zainicjowane przez CKiS wydarzenie, ma na celu przede wszystkim przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. 
Przy wyborze repertuaru należy pamiętać o tym, że pastorałka, w odróżnieniu od kolędy, we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. To odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego i pasterskiego. Pastorałki były tworem środowisk przykościelnych, popularyzowane przez różnego rodzaju śpiewniki, zwane kantyczkami.

Kolędy ludowe rozumiemy jako pieśni związane nie tylko z Bożym Narodzeniem, ale też z Nowym Rokiem, czyli sięgamy do kolęd życzących, noworocznych. Ich geneza sięga głęboko tradycji ludowej, są one świadectwem zderzenia tradycji i światopoglądu ludowego z nauką Kościoła.
Przykłady takich kolęd to np. Najświętsza panienka po świecie chodziła, Oj na gumieneczku rośnie jabłoneczka czy też Hej nam, hej! Pawikowie lecą...

Jednym z ważnych celów Przeglądu jest właśnie ochrona, zachowanie i dokumentacja kolęd i pastorałek, charakterystycznych dla naszego regionu. Ich przypomnienie i przywrócenie naszemu społeczeństwu ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży. Laureaci Przeglądu wystąpią także na Świątecznym Jarmarku Tradycji, 19 grudnia 2010, na scenie w parku im. A. Bogackiego.             

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:  karta zgłoszenia i regulamin