Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego 2018/2019 w piłce nożnej chłopców organizowane w ramach:
– Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbędą się 17 maja (zgłoszenia do 14 maja do godz. 23:59),
– Igrzysk Dzieci odbędą się 23 maja (zgłoszenia do 20 maja do godz. 23:59).

w Ochojnie ul. Lwowska 91, 32-040 Ochojno. Zbiórki organizacyjne wyznaczone zostają na godz. 9:00.
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są jedynie przez system SRS na stronie www.srs.szs.pl
Warunkiem przystąpienia do zawodów jest dostarczenie listy zgłoszonych uczniów, wygenerowanej przez system po dokonaniu zgłoszenia, podpisanej przez opiekuna i dyrektora szkoły . Dodatkowo każdy uczeń biorący udział w zawodach musi posiadać ważną legitymację szkolną.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem szczegółowym zawodów organizowanych w ramach Małopolskiego Sytemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży
Kierownikiem zawodów jest Pan Wojciech Puskarczyk – tel. 600-383-273