Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego w czwórboju lekkoatletycznym organizowane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2015/2016 odbędą się 31 maja 2016 w Krzeszowicach na terenie Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach przy ul. Szkolnej 7.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są jedynie przez system SRS do 25 maja do godz. 23:59 na stronie www.srs.szs.pl.

Warunkiem przystąpienia do zawodów jest dostarczenie listy zgłoszonych uczniów, wygenerowanej przez system po dokonaniu zgłoszenia, podpisanej przez opiekuna i dyrektora szkoły . Dodatkowo każdy uczeń biorący udział w zawodach musi posiadać ważną legitymację szkolną.