Szanowni Państwo!

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w porozumieniu z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli, instruktorów oraz osób chcących rozpocząć pracę z dziecięcymi grupami folklorystycznymi.

W pierwszej edycji proponujemy tańce i zabawy z regionu krakowskiego.
W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać oraz nabyć praktyczne umiejętności z zakresu wybranych tańców ludowych (w szczególności krakowiaka) oraz dawnych zabaw dziecięcych, a także zapoznać się z metodyką zajęć tanecznych dla dzieci w wieku szkolnym. W czasie kursu zostaną przedstawione również podstawowe informacje o regionie – łącznie 40 godzin zajęć.

Pismo przewodnie, szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa, program i karta zgłoszenia poniżej oraz na stronie www.mcksokol.pl

Pismo przewodnie
Harmonogram zajęć
Karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Marek Harbaczewski
specjalista do spraw tańca ludowego
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu