bolecanieDziękując wszystkim grupom i solistom za tak liczny udział w Przeglądzie przedstawiamy protokół komisji oceniającej.
Organizatorzy podkreślają bardzo wysoki poziom tegorocznych prezentacji i składają gratulacje wszystkim laureatom i wyróżnionym.
Wręczenie nagród zwycięzcom i występ nagrodzonych grup i solistów odbędzie się w sobotę, 13 grudnia, na kolejnym Świątecznym Jarmarku Tradycji w Krzeszowicach.
Zapraszamy!

PROTOKÓŁ