Dubie

Tel. kontaktowy: 12 282 50 30
Przewodnicząca: Maria Cekiera
Data powstania: 1960 rok

Działalność:
Obecnie Koło liczy 12 członkiń. Gospodynie uczestniczą w dożynkach gminnych, Posiadach Satyry i Humoru oraz innych imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, a także w wydarzeniach organizowanych przez inne Koła Gospodyń Wiejskich. Wspólnie z Sołectwem i Stowarzyszeniem, Koło organizuje na terenie wsi liczne imprezy, między innymi Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, a także Dni Pstrąga. Każdego roku członkinie Koła organizują Dożynki Wiejskie, a w roku 2008 organizowały Dożynki Gminne. Gospodynie biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych na terenie miejscowości. Koło angażuje się także w akcję Sprzątanie Świata. W 2012 roku z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Dubiu powstało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich na rzecz rozwoju wsi Dubie i okolic. Gospodynie podtrzymują tradycje oraz prężnie się rozwijają już od pół wieku pragną kontynuować swoją działalność przez kolejne długie lata.