Filipowice

tel. kontaktowy: 12 283 71 74
Przewodnicząca: Janina Święszek
Data powstania: 4.06.1961 roku
Siedziba: Dom Kultury im. Bronisława Gaja w Filipowicach

Historia:

Filipowice to miejscowość położona w Dolinie Filipówki, pochodzenia jurajskiego. Nazwa Filipowice pochodzi prawdopodobnie od właściciela lub jej założyciela o imieniu Filip, który był około roku 1340 sołtysem.
Koło Gospodyń Wiejskich w Filipowicach zostało założone przez Panią Zofię Wójcik w 1961 roku. W pierwszych latach działalności koło koncentrowało się na współpracy ze szkołą. Organizowało zielone dziecińce, propagowało hodowlę kurcząt i stosowanie odpowiednich pasz. Do 2003 roku koło nie posiadało siedziby, w związku z czym wszelkie kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia odbywały się w prywatnych domach.
21 maja 2011 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Filipowicach obchodziło 50-lecie powstania. Na tę uroczystość zaproszone zostały wszystkie koła  z gminy Krzeszowice, poseł Andrzej Adamczyk, wicewojewoda Andrzej Harężlak oraz władze gminy z burmistrzem Czesławem Bartlem a także radni powiatu. Zaproszenia otrzymały również dawne członkinie Koła Gospodyń, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Niektóre gospodynie otrzymały odznaki i ordery Serca Matki Wsi.

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich:

Obecnie Koło liczy 13 osób, a każda pani posiada tradycyjny strój krakowski. Koło uczestniczy w licznych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Co roku bierze udział w spotkaniu opłatkowym dla osób samotnych w Filipowicach. Uczestniczy w Posiadach Satyry i Humoru, dożynkach gminnych oraz Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Filipowicach. Koło Gospodyń Wiejskich z Filipowic czynnie uczestniczy w życiu parafialnym miejscowości oraz gminy. Noszą feretron w oktawie Bożego Ciała. W 2005 roku uczestniczyły w odbywających się na Wawelu prymicjach pochodzącego z Filipowic księdza Łukasz Ślusarczyka. 31 maja 2009 roku Koło wzięło udział w prymicjach księdza Tomasz Skotnicznego, który jest czwartym księdzem wyświęconym w Filipowicach. 13 września tego samego roku uczestniczyły w jubileuszu 50-lecia kapłaństwa księdza Józefa Kurdziela, który jest pierwszym wyświęconym w parafii. Od 2010 roku gospodynie uczestniczą w przeglądzie Kolęd i Pastorałek Ludowych w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. 1 lipca 2012 roku gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich miały zaszczyt wręczyć klucze do kościoła oraz serdecznie przywitać nowego proboszcza ks. dr hab. Jana Bednarczyka.
W ostatnim czasie Koło powiększyło się o dwie gospodynie, które jak reszta są gotowe dalej kultywować tradycje, rozwijać się oraz współpracować z mieszkańcami gminy.