Nawojowa Góra

Siedziba: Dom Wiejski
tel.kontaktowy: 012 282 40 28
Data powstania koła: 1949 r.
Przewodnicząca: Maria Trzaska

Opis działalności:
Koło liczy 15 członkiń. Dysponuje 4 kompletami stroju krakowskiego. Korzysta z pomieszczenia klubowego w Domu Wiejskim, w którym spotykają się członkinie  i sympatycy koła. Tu odbywają sie także organizowane przez panie imprezy z okazji Dnia Seniora (połączona ze spotkaniem opłatkowym).
Koło bierze udział w Posiadach Satyry i Humoru, dożynkach, konkursach pieśni patriotycznej i innych wydarzeniach.

W marcu 2007 r., na zaproszenie Wojewódzkiego  Zarządu PSL w Krakowie, wystąpiło z programem artystycznym z okazji Dnia Kobiet.
Panie biorą udział we wszystkich uroczystościach kościelnych.
Uczestniczą także w wycieczkach szkoleniowych do szkółki ogrodniczej w Pisarzowicach.

KGW Nawojowa Góra