Ostrężnicatel. kontaktowy: 012 283 53 84
Przewodnicząca: Mieczysława Kozak
Koło zostało założone na przełomie lat 50. i 60. XX wieku.

Historia:
Koło swoim zasięgiem obejmuje wieś Ostrężnicę, leżącą ma granicy gminy Krzeszowice i powiatu krakowskiego, oraz przysiółek Łany, który, mimo, że administracyjnie jest częścią wsi Nowa Góra, to jego mieszkańcy terytorialnie i mentalnie związani są z Ostrężnicą. Sołectwa Ostrężnica i Łany mają wspólną szkołę podstawową, przedszkole, LZS „Jutrzenka”, OSP i parafię. Koło Gospodyń Wiejskich Ostrężnica, obecnie Ostrężnica – Łany działa kilkadziesiąt lat, posiada długą i ciekawą historię. Dewiza Koła to „TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” . Tradycja to korzeń, z którego wyrosły, sprawdzona, dająca poczucie pewności i tożsamości, zdrowa, przyjazna ludziom. Nowoczesność z ostrożnością i nigdy wbrew zdrowej tradycji.
Działalność:
Na dzień dzisiejszy Koło liczy 16 członkiń. Kobiety z tych dwóch miejscowości wspólnie działają w jednym kole, pracując na rzecz obu społeczności. W Kole są kobiety z kilku pokoleń – babcie, matki, córki, wnuczki a także sąsiadki i przyjaciółki. Gospodynie organizują doroczne spotkanie dla seniorów, spotkania integracyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich z sąsiadujących miejscowości, prelekcje, pokazy oraz zabawy dla mieszkańców. Jako, że wiele spośród nich jest uzdolnionych plastycznie i artystycznie, tworzą palmy, ozdoby i stroiki, które prezentują na kiermaszach i jarmarkach. Co roku biorą udział w Dożynkach Gminy Krzeszowice i Posiadach Satyry i Humoru. Współpracują ze wszystkimi, oczywiście w miarę swoich możliwości, którzy poproszą o pomoc np. Związek Pszczelarzy, Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja „Kobieta w Regionie”. W roku 2012 zmobilizowały silną grupę śpiewaczą i z sukcesem wzięły udział w Gminnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Woli Filipowskiej oraz Powiatowym Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych.

Żyjąc na granicy trzech gmin (Krzeszowice, Trzebinia, Olkusz) i trzech powiatów (krakowski, chrzanowski i olkuski), poszukują swojej tożsamości kulturowej, dbając o lokalne tradycje, zapisując stare pieśni, potrawy, zwyczaje.

Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich Ostrężnica – Łany, starają się, aby społeczność lokalna, organizacje i władza mogły zawsze na nie liczyć. Chętnie biorą udział w organizowanych przez Centrum imprezach, nigdy nie licząc na zysk, a wnosząc swoją pracą dużo kreatywności i ofiarności. Zawsze z honorem reprezentują i promują swoje sołectwa i gminę na szczeblu powiatu i województwa.

KGW Ostrężnica-Łany