Wola Filipowska
tel. kontaktowy: 12 282 37 45
Przewodnicząca: Barbara Dudek
Data powstania koła: 1953 r., reaktywowane w 1999 r.

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich:

Obecnie koło liczy 18 osób w tym: grupa śpiewacza „Wolanie” – 14 osób oraz członkinie honorowe – 10 osób.

Do najważniejszych zadań Koła należą:

1) Kultywowanie tradycji ludowej jako nieodłącznego elementu tożsamości narodowej;
2)Działalność kulturalno – oświatowa;
3)Integracja środowiskowa poprzez:
– współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych;
– współpracę z Radą Sołecką;
– współpracę z LKS „Wolanka”;
– współpracę z Zespołem Placówek Oświatowych;
– nawiązywanie kontaktu z innymi organizacjami;
4)  Działalność charytatywna;
5)  Współpraca z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach;

Osiągnięcia koła:

1)Zdobycie Grand Prix za przygotowanie wielkanocnego stołu w Krakowie;
2)Zdobycie Grand Prix za siedmiokrotne I miejsce w Gminnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej;
3)Liczne zwycięstwa za wykonanie Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach;
4)I Miejsce w konkursie na Dużego Anioła w 2010 roku;
5)Wyróżnienie w konkursie na Małego Anioła w 2011 roku;
6)Wyróżnienie w konkursie na Małego Anioła w 2012 roku;