Żary

Siedziba: Sołtysówka – dawna szkoła podstawowa
tel. kontaktowy: 660 215 383
Przewodnicząca: Alicja Przybylska
Data założenia: lata 60 XX wieku, reaktywacja w 2011 roku

Historia:
Koło powstało w latach 60 XX wieku w Żarach. Członkinie Koła zajmowały się organizowaniem kursów krojów, szycia, gotowania oraz pieczenia. Jednak Koło przestało funkcjonować, a jego działalność wznowiono we wrześniu 2011 roku.

Działalność:
Obecnie Koło liczy 15 członkiń, posiadających legitymacje Koła Gospodyń Wiejskich. Wraz z Radą Sołecką oraz Sołtysem Żar, Gospodynie organizują liczne imprezy i wydarzenia społeczno – kulturalne na terenie miejscowości Żary. Do takich wydarzeń należą między innymi: Dzień Dziecka, Spotkanie Opłatkowe, Dzień Kobiet, a jesienią pieczone ziemniaki. Koło Gospodyń Wiejskich w Żarach bierze udział w dożynkach, Festiwalu Pieśni Patriotycznej oraz innych, licznych wydarzeniach na terenie swojej miejscowości oraz gminy. Mimo stosunkowo niedawnej reaktywacji Koła, kobiety działają na szeroką skalę, szybko się rozwijają oraz mają plany na przyszłość odnośnie dalszej działalności.