KONCERTY FILHARMONII

W koncertach w Pałacu Vauxhall biorą udział zawsze 4 klasy, czyli ok. 90 osób, 2 klasy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i po jednej ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzeszowicach. Analogiczne koncerty są organizowane także w szkołach w Zalasiu, Filipowicach, Tenczynku, Nawojowej Górze, Woli Filipowskiej, Nowej Górze.

Jest to doskonała forma zaznajomienia dzieci i młodzieży z wszelkimi gatunkami tzw. muzyki poważnej, operowej i baletowej, bez konieczności wyprawy do filharmonii.

Roczny koszt koncertów dla szkół Gminy Krzeszowice to ponad 17 000 zł.