Konkurs plastyczny

KRZESZOWICE NA MAPIE NIEPODLEGŁOŚCI

konkurs plastyczny

 

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Krzeszowice na mapie niepodległości”.

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak ważne uroczystości jubileuszowe wymagają wyjątkowej oprawy wizualnej, dlatego ogłaszamy konkurs na najlepszy plakat, który skutecznie zachęci wszystkich mieszkańców gminy Krzeszowice do uczestnictwa w obchodach tej rocznicy. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy Krzeszowice.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Krzeszowice. Szczególnie zachęcamy do udziału uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy dzięki konkursowi będą mogli nabyć nowe wiadomości o naszym regionie. Organizatorzy w ramach konkursu chcą przybliżyć ważne postacie historyczne i szczególne miejsca naszej gminy oraz wydarzenia historyczne, które w sposób znaczący wpłynęły na dzieje Krzeszowic.

Inspiracją do wykonania pracy konkursowej może być afisz z 1918 roku zapowiadający uroczystości w Krzeszowicach sprzed stu lat, na którym czytamy wciąż aktualne przesłanie: „To, o czem śnili i marzyli pradziadowie i ojcowie nasi, to, o co walczyli i Kościuszko i legiony Dąbrowskiego i powstańcy nasi, to w oczach naszych się spełnia: oto powstaje z wiekowego letargu, wolna, niepodległa, zjednoczona ze wszystkich ziem polskich Ojczyzna nasza!”.

Prace, spełniające wymagania ustalone w regulaminie konkursu należy dostarczyć w terminie do 28 września br. do organizatora konkursu na adres Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

 

Format pracy: B2 (70x50cm)

Termin nadsyłania prac: do 28 września 2018

Informacje o konkursie: tel.: 571 401 059, e-mail: c.bielecka@stara.ckiskrzeszowice.pl

 

pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

INFORMACJA DO PRACY KONKURSOWEJ

AFISZ Z 1918 ROKU