Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach informuje, że w dniu 18.02.2011 został rozstrzygnięty konkurs ofert na „Wyłączną obsługę imprezy plenerowej, organizowanej w 2011 roku.” Zwycięzcą w konkursie została firma J.Novy Lunapark – Cz.