Wystaw prac plastycznych dzieci i młodzieży z popołudniowych zajęć CKiS cieszących się dużym zainteresowaniem i frekwencją a prowadzonych od wielu już lat przez malarkę, plastyczkę Barbarę Dec. Prezentowane prace wykonane w ciekawych technikach plastycznych o różnych tematach były dowodem na to, że są uzdolnieni młodzi twórcy których warto wspierać i rozwijać.