„Krzeszowice – Kressendorf 1939-1945”
1 WRZEŚNIA 2013R. GODZ. 16.00
Zbiórka pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
Trasa marszu poświęcona historii Krzeszowic z lat wojennych.
Długość: ok. 2km
U uczestników mile widziane kije do marszów Nordic Walking.