Zapraszamy na wystawę malarstwa Marty Makarczuk „Poza ciało”.
Wernisaż 14. marca 2014 (piątek), o godz. 19.00
wystawa czynna do 30 marca 2014

Marta Makarczuk urodziła się w 1980 roku w Giżycku. W latach 2001–2006 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2006 roku obroniła dyplom
z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego oraz aneks rysunkowy w pracowni
prof. Jacka Gaja. W 2007 roku jej praca dyplomowa została nagrodzona medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, przyznano jej również Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. W latach 2008–2011 pełniła funkcję asystenta w Pracowni Malarstwa
prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale Malarstwa ASP, obecnie nadal pracuje
na Wydziale Malarstwa.W 2012 roku nadano jej stopień doktora w dziedzinie sztuki
– plastyka, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne.
Marta Makarczuk ukazuje obrazy jako słowa i wyznania o tym, co widzialne i Niewidzialne, o tym, co ważne i drugorzędne, o tym co otacza nas każdego dnia. Malarka zdaje się mówić: Taki jest świat, tak go odczuwam, przeżywam, nie jest mi obojętny, tacy jesteśmy, my, ludzie. Taki jest tłum spraw i przedmiotów, który nas otacza.Wzrastająca wyrazistość świata malarskiego Marty Makarczuk zdaje się być dowodem jej uczciwości jako człowieka i malarza. Żadnego wydziwiania, żadnego dekorowania czy efekciarstwa. Czyżby Marta w swoim malowaniu odpowiadała na odwieczne biblijne słowa i próbowała dać wyraz temu, co napisano

„ Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie,nie.”?

fragment recenzji prof. Stanisława Rodzińskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich a w szczególności kobiety
na wieczór pełen niespodzianek !!! Tematem przewodnim wieczoru jest… KOBIETA
to z myślą o niej zorganizowaliśmy 14 marca dwie imprezy :
wystawę kobiecych aktów w malarstwie Marty Makarczuk „ Poza ciało”
i pełen miłości koncert „Jej portret” a wszystko to w ramach naszego corocznego cyklu
„Marzec Kobiet w Galerii”