31 sierpnia, w piątek o godz. 19.00 zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby Bogusza Salwińskiego Moja Muza – poza dobrem i złem. Ten ceniony krakowski artysta jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ma swój własny, niepowtarzalny styl wyrastający z głębokiej filozoficznej świadomości o roli i przesłaniu sztuki. Absolwent Wydziału Rzeźby na krakowskiej uczelni, autor licznych realizacji pomnikowych, jest równocześnie mistrzem rysunku, odważnego w ukazywaniu piękna i ekspresji ludzkiego ciała.

Bogusz Salwiński jest autorem manifestu artystycznego, z którego pochodzi ten znaczący dla jego artystycznych poszukiwań fragment:

Jestem artystą aksjologicznym. Nie jestem estetą. Sztuka nie jest dekorum tego świata. Szkoda mi życia na budowanie hedonistycznych atrap. Sztuka to nie trywialna uczta zmysłów, to nie filantropia dla ubogich duchem, to nie bunt na kolanach. Stoję na pozycji sztuki aksjologicznej, która ma świat zmieniać i czynić lepszym. Sztuka jest formą walki o wyższą kondycję człowieczeństwa. Ta postawa nie dopuszcza postmodernistycznej możliwości zmierzchu wielkich narracji, czy kresu antropologicznej refleksji. Stoję w radykalnej opozycji do rozumienia sztuki jako dekorum czy estetyzacji barbarzyńskiego świata, w którym żyjemy. Ideologia dandyzmu i estetycznej celebracji nie interesuje mnie.

Wolność nadaje kulturze ludzkiej godność i jest szansą na jej progres.

Jako artysta reprezentuję tylko samego siebie. Godnie wypełniam ten obowiązek.

Bogusz Salwiński jest autorem martyrologicznych cykli rzeźbiarskich i rysunkowych: „Ofiarom Przemocy”, „Ecce Homo”, „Ludzkie – Arcyludzkie”, „Sacrum i Profanum” – gdzie stawia uniwersalne pytania o etyczną kondycję człowieka uwikłanego w patologie współczesnego świata. Kobiecie poświęca erotyczne cykle „Upadłe Anioły”, „Sacrum i Profanum” i „Klepsydry”. Swoje prace prezentował na 22 indywidualnych wystawach oraz 80 zbiorowych: okręgowych ZPAP, ogólnopolskich oraz zagranicznych (Niemcy, Włochy, Słowacja, Czechy, Rosja, Ukraina, Francja, USA, Szwecja, Austria). Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, Odznaczony Złotą Odznaką Miasta Krakowa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat „Złotego Lauru Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w sztuce”.

Wernisaż wystawy: 31 sierpnia, piątek, godzina 19.00

Wystawa czynna do 12 października 2018