Grupa nieformalna Studio Pozytywnych Zmian, realizująca projekt NaPrawa Zwrot!, serdecznie zaprasza na uroczysty wieczór w sobotę 14 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, gdzie odbędzie się finał konkursu fotograficznego „NaPrawa Aparatem”, wystawa zdjęć, koncert Szydłowska Pałka dUO i projekcja filmu. Tematem konkursu „NaPrawa Aparatem” było zilustrowanie praw człowieka w najbliższym otoczeniu, we własnej miejscowości. Konkurs adresowany był głównie do młodzieży z Krzeszowic. Część młodych osób miała okazję zapoznać się wcześniej z tematami związanymi z prawami człowieka – aktywizmem obywatelskim, wielokulturowością i sprawiedliwym handlem – podczas warsztatów tematycznych projektu NaPrawa Zwrot! przeprowadzonych w listopadzie 2011 r.

 

Finał konkursu fotograficznego połączony będzie z inauguracją objazdowej wystawy „NaPrawa Aparatem” powstałej z najlepszych prac konkursowych oraz zdjęć wykonanych w Krzeszowicach przez grupę realizującą projekt NaPrawa Zwrot! Wystawa będzie prezentowana w Krzeszowicach, a następnie w Krakowie. Serdecznie zapraszamy na sobotnie wydarzenie mieszkańców gminy!

Projekt NaPrawa Zwrot! ma na celu budowanie świadomości i poszanowania praw człowieka wśród młodych ludzi oraz budowanie współodpowiedzialności za zmianę w środowisku lokalnym, jak i globalnym. Poprzez projekt chcemy zwiększyć świadomość społeczną, aktywność obywatelską, postawę otwartości wśród młodych ludzi z gminy Krzeszowice. Chcemy również zainteresować tą tematyką lokalną społeczność.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://naprawa-zwrot.blogspot.com/

 

Projekt NaPrawa Zwrot! realizowany jest w ramach programu UE „Młodzież w działaniu” w okresie od września 2011 r. do stycznia 2012 r. w Krzeszowicach i w Krakowie, przy wsparciu krakowskiej organizacji pozarządowej Fundacja Autonomia.

 

Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Gminy Krzeszowice.