Niedziela Palmowa to dla gospodyń z gminy Krzeszowice wyjazd do Lipnicy Murowanej, zainicjowany przez burmistrza Gminy Krzeszowice, pana Czesława Bartla i pod jego patronatem, a zorganizowany przez Centrum Kultury i Sportu Krzeszowice. Delegacja gospodyń liczyła 45 osób, Urząd Gminy reprezentował pan burmistrz Czesław Bartl i pan Artur Baranowski. Przygotowania rozpoczęto już kilka tygodni wcześniej, gromadząc surowce na zrobienie tradycyjnej palmy. Nasza palma, licząca ponad 3 metry, zdobiona była bogato bibułkowymi kwiatami, zrobionymi przez panie z KGW.

Reprezentacja Krzeszowic, ubrana w tradycyjne krakowskie stroje, a przez to barwna i odświętna, na lipnickim rynku stawiła się już o godz. 9.00 rano. Krzeszowicka palma została wyeksponowana obok figury św. Szymona z Lipnicy, wśród wielu innych zgłoszonych na konkurs.

Delegacje Kół Gospodyń w Krzeszowicach zaprezentowały na scenie krótki program artystyczny, wzięły udział w poświęceniu palm i nabożeństwie w kościele św. Andrzeja Apostoła, a następnie zostały ugoszczone przez zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Murowanej, w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury.

Ta niezwykła niedziela zapoczątkowała współpracę Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach (wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy), z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnicy Murowanej i tamtejszym KGW.

Goście z Lipnicy wezmą udział w Jarmarku Tradycji i Majowce Hrabiny Zofii, organizowanym przez CKiS 15-16 maja. Oprócz prezentacji swojego rękodzieła na Jarmarku wystapią z programem artystycznym i poprowadzą warsztaty dla wszystkich chętnych, przybyłych do Krzeszowic na ten weekend.

Zobacz FOTORELACJĘ.