Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne do Klubu przy Rynku
w Nowej Górze.

Zajęcia prowadzi mgr Mieczysława Kozak we wtorki i piątki,
o godz. 15:00 dla młodszych dzieci i o godz. 16:30 dla starszej grupy wiekowej.

Opłata: jedyne 10 zł miesięcznie na zakup materiałów i narzędzi.
Zapisy: pod numerem telefonu 516 532 279

Prosimy nie zastanawiać się, czy dziecko ma talent plastyczny! Nie chodzi o to, żeby na zajęcia trafił „gotowy” Matejko, ale o to, żeby dziecko odkryło w sobie pasję! Warunkiem przyjęcia do grupy dzieci jest gotowość skupienia się na pracy i szczere chęci. 

Zajęcia rozwijają w dzieciach wrażliwość plastyczną, wyczucie koloru
i kompozycji, zaznajamiają z różnymi technikami pracy i z różnymi narzędziami, uczą wyrażania swoich myśli i emocji w formie plastycznej.

Sztuka to wspaniała przestrzeń do zabawy i eksperymentów. Zajęcia plastyczne prowadzone w oparciu o różne techniki artystyczne i zabawy twórcze będą miały za zadanie pobudzić kreatywność uczestników. Swobodna formuła zajęć, określona w regulaminie ustalonym przez samych zainteresowanych, sprzyjać będzie spontanicznej ich autokreacji. To będzie również dodatkowy trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy!