W poniedziałek odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – instytucji która łączy zadania wykonywane wcześniej przez Krzeszowicki Ośrodek Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Spośród trojga kandydatów komisja konkursowa wybrała Tomasza Piechotę, do 1 września sprawującego funkcję dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach to nazwa, jaką Rada Miejska nadała Krzeszowickiemu Ośrodkowi Kultury z dniem 1 września. W statucie CKiS przewidziano do realizacji wiele zadań z dziedziny sportu, turystyki i promocji. Oceniając kandydatów na stanowisko CKiS komisja konkursowa brała m.in. pod uwagę: koncepcje pracy CKiS, przygotowania oferty dla mieszkańców miasta i sołectw, propozycje organizacji imprez i wydarzeń artystycznych, umiejętność przygotowania nowych projektów i wydarzeń wzbogacających ofertę zagospodarowania czasu wolnego, organizacji zajęć dla mieszkańców gminy w różnych kategoriach wiekowych, wykorzystania walorów gminy do celów promocyjnych oraz pomysłów na pozyskiwanie funduszy spoza budżetu gminy na działalność CKiS.