W numerze między innymi:

 

– Uchwalono budżet na 2011 rok.

 

– Wyrok NSA w sprawie zwrotu krzeszowickiego majątku Potockich.

 

– Rozpoczął się drugi etap rewitalizacji – trwają prace na Krakowskiej i zachodniej części Rynku.

 

– Powiatowe inwestycje drogowe – będą czy nie?