Magazyn Krzeszowicki jest dwutygodnikiem samorządowym wydawanym przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Ukazuje się nieprzerwanie od roku 1992. Na łamach tego czasopisma poruszane jest szerokie spektrum tematów związanych z życiem społeczności lokalnej. Magazyn podejmuje się relacji wydarzeń aktualnych oraz historycznych w Gminie Krzeszowice. W stałych rubrykach prezentowane są sylwetki wyróżniających się charyzmą czy osobowością mieszkańców gminy, publikowane aktualne informacje burmistrza , relacje z sesji Rady Miejskiej, najważniejsze wydarzenia sportowe i kulturalne. Obowiązki redaktora naczelnego pełni Maciej Liburski, sekretarzem redakcji jest Maciej Mazurowski. Z pismem współpracują także, między innymi, Dorota Strojnowska, Zbigniew Cyran, Bogna Wernichowska i Maria Ostrowska. Gazeta jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej.