Uprzejmie informujemy, że Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach prowadzi nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

miejsce wykonywania pracy: Krzeszowice
wymagane dokumenty: CV, kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz poziom wykształcenia

termin składania dokumentów: od 23 stycznia 2017 r.

termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2017 r.

Podstawowe wymagania stanowiskowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość i finanse, ekonomia)
 • minimum 4-letnie doświadczenie w zawodzie księgowego
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych
 • zaawansowana znajomość programu Excel – umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień i raportów
 • wysoka umiejętność myślenia analitycznego

Główne obowiązki na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie gospodarki finansowej CKiS
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • nadzorowanie pracy Działu Finansowo-Księgowego, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury
 • wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.