Oferta pracy

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. sport

Miejsce pracy: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:
– organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
– kompleksowa organizacja imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych,
– zarządzanie obiektami sportowymi (hala, sportowa, boisko ORLIK, lodowisko),
– współpraca z klubami i organizacjami sportowymi,
– podejmowanie i promowanie inicjatyw związanych z upowszechnianiem sportu i rekreacji,
– współtworzenie budżetów dla poszczególnych zadań oraz ich realizacja,

Od kandydatów oczekujemy:
– doświadczenia we współpracy z organizacjami sportowymi,
– doświadczenia w organizowaniu imprez i wydarzeń plenerowych (mile widziane o charakterze sportowym),
– doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
– kreatywności,
– umiejętności pracy w zespole,
– wykształcenie kierunkowe związane ze sportem będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników CKiS uzależnione od posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia.

Aplikacje przyjmowane będą do dnia 8 marca 2019:
mailem na adres: sekretariat@stara.ckiskrzeszowice.pl,
pocztą na adres: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr. J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowicach,
– osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach (do 8 marca do godz. 14:00).

Do aplikacji prosimy o załączenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!