Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

zaprasza do skorzystania z oferty reklamowej

SPOTY REKLAMOWE NA TELEBIMIE O WIELKOŚCI 4 X 3 METRY

podczas

IX MAJÓWKI HRABINY ZOFII oraz JARMARKU TRADYCJI I RĘKODZIEŁA
W KRZESZOWICACH, 27-28 maja 2017

Proponujemy reklamę Państwa firmy podczas największego i najbardziej znanego wydarzenia organizowanego na terenie Gminy Krzeszowice.

Oferujemy emisję minimum 20 spotów o długości 15 sekund
przed kilkutysięczną publicznością z całej Małopolski!

Spoty zostaną przygotowane przez CKIS w Krzeszowicach,
z materiałów nadesłanych przez reklamodawcę.

KOSZT WSZYSTKICH EMISJI – 500 ZŁ BRUTTO.

Zgłoszenia oraz szczegóły techniczne: tel 571 401 057
e-mail: l.tarnawski@stara.ckiskrzeszowice.pl

Daj się poznać od dobrej strony!


www.stara.ckiskrzeszowice.pl