18 czerwca odbędzie się ostatni w tym semestrze wykład i zakończenie roku akademickiego Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach.

 Specjalnie z tej okazji fizycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadzą wykład połączony  z pokazem doświadczeń fizycznych pt.Czym jest ciepło i zimno oraz jak możemy je wykorzystać w życiu codziennym?”.  Na ten wykład, oprócz studentów DUWK, zapraszamy także  inne chętne dzieci! Zgłoszenia pod nr tel. 600 166 577 lub adresem mailowym duwk@kulturakrzeszowice.pl. Ilość miejsc ograniczona!

 Cały wykład będzie dotyczył ciepła i związanego z nim pojęcia temperatury. Kolejne prezentowane doświadczenia będą miały na celu pokazanie jak praktycznie wykorzystuje się różne, czasami skrajne temperatury w życiu codziennym. Najpierw słuchacze będą mieli okazję obejrzeć serię doświadczeń, w których za pomocą ciekłego azotu osiągnięta zostanie temperatura -190 C°, która następnie zostanie spożytkowana m. in do skraplania tlenu i zmuszenia nadprzewodnika do lewitacji w polu magnetycznym. Słuchacze zobaczą także, w jaki sposób uzyskuje się wysokie temperatury, które z kolei wykorzystane zostaną m. in. do wprawienia w ruch maszyny parowej oraz silnika Sterlinga. Pokaz dotyczący temperatur zwieńczony zostanie wystrzałem z armatki, która wystrzeli dwukrotnie, zarówno pod wpływem bardzo niskiej jak i wysokiej temperatury. W ostatniej części zaprezentowane zostaną zjawiska związane z istnieniem próżni.  

Pokaz poprowadzą pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

Adrian Dybczak – z wykształcenia technik elektronik, ukończył studia na wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, gdzie obecnie kończy studia doktoranckie i prowadzi zajęcia dydaktyczne. Specjalizuje się w Fizyce Jądrowej, dzięki czemu często wyjeżdża na badania do Niemiec. W ciągu kilku ostatnich lat prowadził wykłady w różnych, nie tylko krakowskich szkołach (podstawowych, gimnazjalnych jak również liceach) z zakresu fizyki. Jedną z lepszych rekomendacji stanowić może program FENIKS, w którym prowadził grupę pokazową wizytującą w szkołach.

 Wojciech Krzemień –  z wykształcenia fizyk i inżynier telekomunikacji. Obecnie pracuje przy projekcie budowy prototypu nowoczesnego tomografu PET w grupie badawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz równolegle zajmuje się badaniem jąder mezonowych. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne z informatyki. W ramach programu FENIKS przygotowywał i prowadził szereg wykładów i demonstracji z fizyki dla szkół gimnazjalnych na terenie Małopolski. Prywatnie jest tatą 3,5 letniej Natalki.