Czy wiesz, że …

Unia Europejska dba o rozwój każdego człowieka poprzez współfinansowanie bezpłatnych kursów dla osób z utrudnionym dostepem do edukacji, za pomoca mechanizmu, jakim jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny już od 50 lat pomaga pracownikom oraz osobom poszukujacym pracy w nabywaniu przez nich potrzebnych umiejetnosci. Polska wykorzystuje możliwosci, jakie stwarza EFS od momentu naszego przystapienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od tego czasu z pomocy EFS skorzystało ponad milion Polaków. Teraz czas własnie na Ciebie!

Jakie są cele Projektu?

Do kogo kierujemy nasz Projekt? Projekt Centra Kształcenia na Odległosc na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebe zapewnienia możliwosci rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Dzieki Projektowi na terenach wiejskich utworzona została siec 379 współpracujacych ze soba osrodków oswiatowo-kulturalnych z dostepem do bogatej oferty szkoleniowej. Centra beda prowadziły swoja działalnosc szkoleniowa w okresie od 1 lutego 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. przez minimum 20 godzin tygodniowo. Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiedzy wsia a miastem. Zostanie on osiagniety poprzez możliwosc udziału w Projekcie. Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby pragnace podniesc swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyc nowe umiejetnosci, zwiekszyc swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – zdobyc lepsza, ciekawsza prace oraz podniesc swoja pozycje społeczna. Jednym słowem zmienic swoje ¿ycie na lepsze! Projekt adresowany jest w szczególnosci do osób z utrudnionym dostepem do edukacji, miedzy innymi do osób niepełnosprawnych, a także tych, którzy ze wzgledów czasowych czy finansowych nie decyduja sie na dojazdy do oddalonych, wiekszych osrodków edukacyjnych.

Gdzie znajdują się centra e-learningu w Gminie Krzeszowice:

W Siedlcu i Filipowicach (kliknij aby sprawdzić lokalizację i godziny otwarcia)