PIĘKNO SAKRALNE NA ZNACZKACH

POCZTY POLSKIEJ

8-19 stycznia 2017

Galeria w Pałacu Vauxhall

Od 8 stycznia 2017 roku w Galerii w Pałacu Vauxhall można zwiedzać wystawę filatelistyczną „Piękno sakralne na znaczkach Poczty Polskiej”. Ekspozycja została przygotowana przez Pocztę Polską z okazji wprowadzenia w obieg znaczka pocztowego „Święto Trzech Króli”. Wykorzystano na nim obraz „Pokłon Trzech Króli”, znajdujący się w głównym ołtarzu Kościoła pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach, namalowany przez włoskiego malarza i architekta Santi di Tito (1536-1603).

Wystawa dokumentuje dorobek filatelistyczny Poczty Polskiej, poświęcony tematyce sakralnej: znaczki poświęcone Sanktuariom Maryjnym, seria „Madonny Kresowe”, znaczki dedykowane polskim świętym i błogosławionym, np. ks. Jerzemu Popiełuszce. Pośród wielu innych jest też emisja zatytułowana: „Kanonizacja Papieża Jana Pawła II”, którą w 2014 roku jury Międzynarodowej Nagrody Sztuki Filatelistycznej im. Św. Gabriela we Włoszech uznało za najpiękniejszy na świecie znaczek o tematyce religijnej.

Poczta Polska towarzyszy wyjątkowym wydarzeniom kulturalnym i społecznym, spełniając swoją misję informacyjną i edukacyjną. Poprzez emisje znaczków pocztowych przypomina wyjątkowe wydarzenia, okoliczności, jubileusze i daty w historii Kościoła Polskiego, a także szczególne postaci, które obecnie oraz w historii odegrały znaczącą rolę w kościele, a ich świadectwo życia jest dla nas wzorem do naśladowania.

Realizacja wystawy: Poczta Polska S.A., Biuro Filatelistyki

Nadzór nad realizacją: Joanna Fleszar, Renata Kurek

Opracowanie graficzne: Marzanna Dąbrowska, Agnieszka Sancewicz, Joanna Fleszar, Jarosław Ochendzan

Redakcja merytoryczna: Aga Dyczkowska, Julia Skorupka

Tłumaczenie: Małgorzata Cyganik, Monika Niewójt

Wystawę można zwiedzać do 19 stycznia.