Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza

05.09.2014, piątek, godz.19.00

na  wernisaż wystawy malarstwa
Aleksandra Żywieckiego

PEJZAŻ  POLSKI

Zapraszamy na wystawę niemodną, gdyż jej autor nie sili się na programowe nowatorstwo. Zapraszamy na wystawę, która nie szokuje, gdyż jej autor odrzuca obliczoną na poklask tłumów ekspresję. Zapraszamy na wystawę daleką od jarmarcznego jazgotu otaczającej nas rzeczywistości, zapraszamy do krainy wyciszonego piękna.

Aleksander Żywiecki
 tak mówi o swoich „Pejzażach polskich”:
Każdy skrawek tej ziemi urzeka prostotą, siłą i urodą pól, tkwi w przesyconych zielenią i słońcem sadach, w rozkwieconych łąkach, w samotnie stojących przy nich dębach, w  obaltowym niebie i płynących na jego tle zwalistych chmurach czy zwiewnych obłokach. To wszystko tworzy ten niepowtarzalny gdzie indziej, a tak bardzo swojski i bliski nam, Polakom, pejzaż.
Mam nadzieję, że choć okruchy tego piękna można odnaleźć w moich obrazach…