10 marca w naszym Centrum miało miejsce spotkania, podczas którego odbyło się wręczenie nagród i występy laureatów 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Publiczność miała okazję po raz kolejny wysłuchać wierszy
i piosenek nagrodzonych uczestników konkursu. Dyrektor Centrum, Tomasz Piechota, wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe
i płyty z poezją.

Wyróżnieni:

 

1. Lidia Waśnik, Szkoła Podstawowa w Sance

2. Jakub Żak, Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach

3. Małgorzata Biga, Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

4. Paulina Kozłowska, Technikum Architektury Krajobrazu w Krzeszowicach

5. Radosław Mąsior. Gimnazjum w Krzeszowicach.