Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach poszukuje wychowawców kolonijnych na półkolonię organizowaną w dniach 2-13 lipca 2018, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, plus wymienne dyżury instruktorów (od 8.30 lub do 13.30).
W programie półkolonii wiele wycieczek (kino, basen, i inne) warsztaty tematyczne dla dzieci, zajęcia integracyjne w grupach prowadzone przez wychowawców.
Półkolonia przeznaczona dla dzieci w wieku 7-13 lat.

Wymagania:
– ukończone 18 lat
-co najmniej średnie wykształcenie
-odpowiedzialność
– chęć do pracy i dobre podejście do dzieci
– oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (najpóźniej z datą 11 czerwca)
– ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku

Wypoczynek jest zgłaszany do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 571 401 057 lub adresem mail: a.szczuka@stara.ckiskrzeszowice.pl