Powiatowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych

W tym roku zapraszamy w dniach 6-7 grudnia 2012.

Zgłoszenia i informacje pod nr 602 726 353.

To, zainicjowane w 2010 roku przez CKiS w Krzeszowicach, a współorganizowane ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno wydarzenie, ma na celu przede wszystkim przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi.

Jednym z ważnych celów Przeglądu jest ochrona, zachowanie i dokumentacja kolęd i pastorałek naszego regionu. Przywrócenie ich naszemu społeczeństwu ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży. naszym założeniem jest także pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia i integracja mieszkańców różnych gmin powiatu, biorących udział w Przeglądzie, oraz stworzenie im możliwości prezentacji ich tradycji i folkloru.

Laureaci Przeglądu, wybrani przez profesjonalne jury, w którym zasiadają etnomuzykolodzy i etnografowie, mają możliwość prezentacji na Świątecznym Jarmarku Tradycji, na scenie w Parku im. A. Bogackiego. Statuetki Przeglądu to Duże Anioły (nagrody główne) i Małe Anioły (wyróżnienia).

Do udziału w Przeglądzie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Dodaj komentarz