W dniu 9 grudnia 2011 odbył się I Powiatowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych w Krzeszowicach. W Przeglądzie wzięło udział 5 grup dziecięcych, 2 młodzieżowe, 11 grup i 6 solistek, w kategorii osób dorosłych. Występy zespołów oceniała komisja w następującym składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog – przewodnicząca, Teresa Marcinkowska – etnograf i Gustaw Juzala – etnomuzykolog.

Zobacz galerię zdjęć z Przeglądu.

Komisja, mając niezwykle trudne zadanie, gdyż poziom występów był wysoki i wyrównany, po wnikliwej analizie i szczegółowym omówieniu programów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii dziecięcej – GRUPY:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce i statuetkę Dużego Anioła otrzymała Grupa Dziecięca ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach.
III miejsce i statuetkę Dużego Anioła otrzymał Zespół „Mali Rudnianie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnie.

Równorzędne wyróżnienia, Małe Anioły, otrzymali:
– Zespół „Paczółtowianie” ze Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach (dwie grupy oceniono łącznie jako jedną),
– Grupa dziecięca z Gimnazjum z Nowej Góry,
– Grupa dziecięca ze Szkoły Podstawowej w Nowej Górze.

W kategorii młodzieżowej – GRUPY:
I miejsca nie przyznano.
Dwa równorzędne II miejsca wraz ze statuetkami Dużego Anioła, otrzymali:
– Zespół śpiewaczy z Publicznego Gimnazjum w Naramie, gmina Iwanowice,
– Grupa Młodzieżowa z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, gmina Krzeszowice.

W kategorii dorośli – GRUPY:
– I miejsce, statuetkę Dużego Anioła oraz nagrodę finansową w kwocie 250 zł otrzymał Zespół Śpiewaczy Ludowych „Celiny” z Celin, gmina Iwanowice,
– II miejsce, statuetkę Dużego Anioła oraz nagrodę finansową w kwocie 200 zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Paczółtowice, gmina Krzeszowice,
– III miejsce, statuetkę Dużego Anioła oraz nagrodę finansową w kwocie 150 zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Nawojowa Góra, gmina Krzeszowice.

Równorzędne wyróżnienia i statuetki Małych Aniołów otrzymali:
– Grupa Śpiewacza „Kończanki” z Sułoszowej III, gmina Sułoszowa,
– Grupa Śpiewacza „Sułoszowianki” z Sułoszowej I, gmina Sułoszowa,
– Zespół „Wolanie” z Woli Filipowskiej, gmina Krzeszowice,
– Grupa „Chłopy Krzeszowickie”, gmina Krzeszowice.

Specjalne wyróżnienie oraz nagrodę finansową w kwocie 200 zł, otrzymuje Zespół „Kozierowianie” z Kozierowa, gmina Michałowice, za indywidualne podejście do przekazu tradycyjnych kolęd.

W kategorii dorośli – SOLIŚCI:
I miejsce, statuetkę Dużego Anioła oraz nagrodę finansową w kwocie 150 zł otrzymała Marta Komasara z Celin, gmina Michałowice.
II miejsce, statuetkę Dużego Anioła oraz nagrodę finansową w kwocie 100 zł otrzymała Władysława Noworyta z Sanki, gmina Krzeszowice.
III miejsca nie przyznano.

Wyróżnienia i statuetki Małych Aniołów otrzymały:
– Barbara Kosobucka z Zalasu, gmina Krzeszowice,
– Danuta Kozłowska z Rudna, gmina Krzeszowice,
– Stefania Ślusarczyk z Nawojowej Góry, gmina Krzeszowice.

PRZECZYTAJ protokół z obrad komisji.

Organizatorzy dziękują wszystkim za wzięcie udziału w Przeglądzie i zaprezentowanie oryginalnego repertuaru pastorałek i kolęd ludowych. Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok, natomiast tegoroczni laureaci wystąpią już w tę niedzielę, 18 grudnia, na Świątecznym Jarmarku tradycji i Rękodzieła w Krzeszowicach, na koncercie o godz. 12.00.