Mój głos jest ważny!

Zakończenie Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach upłynęło pod hasłem Mój głos jest ważny! Każdy powinien znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Zachowanie właściwych proporcji pomiędzy obowiązkami, z którymi dzieci stykają się na co dzień, a prawami – zwiększa szanse na sukces wychowawczy. Weronika Idzikowska, animatorka społeczna i kulturowa, poprowadziła ostatnie zajęcia, omawiając temat praw dzieci.

Ważnym punktem spotkania było opracowanie manifestów. To właśnie w nich młodzi studenci mogli wyrazić swoje stanowisko – sprzeciw, aprobatę lub po prostu opowiedzieć o swoich marzeniach. Głównym punktem odniesienia były zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu, a stworzone manifesty stały się doskonałym podsumowaniem całego roku.

Studenci byli jednogłośni co do tego, że nie lubią odrabiać zadań i pisać kartkówek. Na szczęście nasz Uniwersytet przewiduje inne formy sprawdzania i rozszerzania wiedzy – to warsztaty, eksperymenty, prezentacje, „burza mózgów”.

Co chciałyby nasze dzieci? Podróżować, spotkać się ze znanymi piłkarzami, odbyć lot w kosmos… Z dużym zainteresowaniem przeczytałam o ich marzeniach. Dołożę wszelkich starań, aby uwzględnić sugestie zawarte w manifestach, planując tematy zajęć w kolejnym roku akademickim. Już teraz zapraszam wszystkich – byłych studentów i nowe osoby – na zajęcia, które rozpoczną się w październiku. Póki co, życzę wszystkim odpoczynku od nauki, niezapomnianych przygód i udanych wakacji!

 

Marta Smutek

koordynator DUwK