15 i 16 maja, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, po raz kolejny, organizuje widowisko plenerowe pt. „Majówka hrabiny Zofii”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przedstawieniu zapraszamy na spotkanie organizacyjne 10 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie CKiS (Pałac Vauxhall) lub uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 12/282-14-65 – w godz. 8.00 – 15.00.