Uprzejmie informujemy, że, na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 12 stycznia 2012, termin zgłaszania kandydatur do nagród „Żródło Sukcesu” zostaje przedłużony do 29 lutego 2012. Informacje o nominacjach kapituła poda do publicznej wiadomości do 20 kwietnia 2012, a rozdanie nagród nastąpi w maju 2012.