Przypominamy, że osoby, które zakupiły bilet na koncert „Brel raz jeszcze” mogą zgłaszać się po zwrot kosztów w kasie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest okazanie paragonu.

W ramach rekompensaty wszystkim osobom, które nabyły bilet będzie przysługiwała bonifikata w wysokości 20% na koncert noworoczny Grzegorza Turnaua 12 stycznia 2018 roku.
Bilety na ten koncert można już nabyć w Galerii w Pałacu Vauxhall.